Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #81023

(I) Daha fazla tüketiciye ulaşılabilmesi (II) İşletme maliyetlerinin düşmesi (III) Dünya ülkelerindeki emek piyasasının ucuz olması (IV) İş yerine gitmeden işlerin evden yürütülebilmesi rahatlığı İnternet ortamında ticaretin yaygınlaşma sebebi yukarıdakilerden hangisidir?


Yalnız II
I, II ve IV
I ve II
II ve III
I, II, III, IV

Yanıt Açıklaması: Dünya’da ve Türkiye’de elektronik ortamda ticaret yapmak isteyen firma sayısı her geçen gün artmaktadır. Şirketler dünyan›n her köşesinde bulunan daha fazla tüketiciye ulaşabildikleri ve mevcut işletme maliyetlerinde dönem içinde belirgin bir şekilde düşüş elde edebildikleri için internet üzerinde yap›lan ticaret yönünde yatırımlarını arttırmaktadırlar. İşlerin evden yürütülebilmesi orta vadede ülke emek piyasalarını önemli ölçüde esnekleştirerek ülke ekonomilerinin işleyişini kayda de-¤er düzeyde değiştirme potansiyeli içermektedir. kimi küresel ölçekli büyük şirketlerin rutin işlerini 3. dünya ülkelerindeki temsilcilikleri aracılığıyla bu ülkelerdeki ucuz emek piyasalar›na havale etmeye başlamış olmaları e-ticaretin yaygınlaşma nedeni değil, bu durumun sonucudur.
Yorumlar
  • 0 Yorum