Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #615579

İnternet ortamında, sosyal ağlarda gerçekleşen iletişim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Tek yönlü değil, iki yönlüdür.

Kullanıcı edilgen bir konumdadır.

Kullanıcı sadece alıcı ve tüketici değil aynı zamanda yayıcı ve üretici olabilmektedir.

Sürekli dönüşen ve yeniden şekillenen bir ortamıdır.

Kullanıcı etken konumdadır.


Yanıt Açıklaması:

İnternet ortamında, sosyal ağlarda gerçekleşen iletişim tek yönlü değil, iki yönlüdür. Kullanıcı edilgen bir koumda bulunmamakta, etkin olarak hareket edebilmektedir. Yani, sadece alıcı ve tüketici değil aynı zamanda yayıcı ve üretici olabilmektedir. İnternet etkileşimli doğası nedeniyle sürekli geri besleme alarak dönüşen ve yeniden şekillenen bir iletişim ortamıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum