Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #776227

Yazının bulunuşundan sonraki dönemler nasıl adlandırılmaktadır?


Tarihi çağlar
Tarih dışı çağlar
Tarih sonrası çağlar
Taş devri
Bronz çağı

Yanıt Açıklaması: Yazı öncesi dönemleri “tarih öncesi”, yazının bulunuşundan sonraki dönemleri ise “tarihi çağlar” olarak adlandırılmaktadır.
Yorumlar
  • 0 Yorum