Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #781385

Kendi başına bilgiye ulaşabilme, ulaşılan bilgi üzerinde yorum yapabilmenin direk sonucu aşağıdakilerden hangisidir?


Söylentiye Dayalı Kültürün Zayıflaması
Bilginin Kolay, Ucuz ve Hızlı Yayılması
Modern İnsanın ve Yeni Bir Kavrayışının Gelişimi
Uzman Kadroların Oluşumu
Bilgi Akışında Süreklilik ve Kesinleşme

Yanıt Açıklaması: Kendi başına bilgiye ulaşabilen, ulaştığı bilgi üzerinde yorum yapabilen ve kendisiyle de hesaplaşabilen modern insanın özne veya birey olarak kimlikleri ön plana çıktı. Matbaanın yerleştirdiği kitap kültürü sayesinde yeni bir algılayış ortaya çıktı ve bu algılayış sonucunda gelişen kültürel ortamda laikliğin temelleri atılmış oldu. Bu bağlamda doğru cevap C şıkkıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum