Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #578491

İnternet ilk olarak ne zaman ortaya çıkmıştır? 


1955

1969

1975

1982

1991


Yanıt Açıklaması:

Diğer birçok iletişim teknolojisinde olduğu gibi internetin ortaya çıkışında da askeri hedefler ve amaçlar belirleyici olmuştur. Soğuk savaş döneminin bir ürünü
olan internet, ilk kez Amerika Birleflik Devletleri’nde ve esas olarak askeri amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere geliştirilmiş, 1969’da “İleri Araştırma Projeleri Yerel Ağı” (ARPANET) olarak bafllamıştır. ABD Savunma Bakanlığı’nca çeşitli askeri birimler ve üniversitelerin işbirliğiyle geliştirilen ve bugün ilkel bir iletişim ağı olarak hatırlanan bu yerel ağ, savaş ve hatta nükleer saldırı koşullarında yok olmayacak bir sistem oluşturma ihtiyacına yönelik  planlanmıştır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum