Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #580695

Seçeneklerden hangisi sinemanın bir kitle iletişim aracı olarak kabul edilmesinin nedenlerinden biridir?


Sinema, kitlelere ucuz bir eğlence sunar

Film seyretmenin kişiyi aydınlatması

Sinema filmlerinin çoğunlukla kitaplardan uyarlanması

Eğitimli kişilerin sinemadan azami düzeyde faydalanması

Sinemanın yeri geldiğinde bir tehdit aracı olabilmesi


Yanıt Açıklaması:

Sinema aynı zamanda bir kitle iletişim aracıdır. Filmler haber vermedikleri, olayları canlı yayınlamadıkları hâlde, sinemayı, kitlesel bir iletişim biçimi olarak nitelendirmemizin başlıca nedenleri şunlardır:

 • Seyircinin kolay tükettiği popüler filmler yığınlara ulaşır.
 • Sinema, kitlelere ucuz bir eğlence sunar.
 • Sinema, görüntü ve ses teknolojilerini kitlesel ortamlarda (salonlar, açık alanlar vb.) iletileri gönderebilecek şekilde kullanır.
 • Film seyretmek insanın boş zaman etkinliklerinden biridir.
 • Sinema, medya kültürünün başlıca ögelerinden biridir.
 • Sinema, diğer kitle iletişim araçlarındaki içeriklerden biridir.
 • Diğer kitle iletişim araçları ve ortamları film endüstrisinin ürünlerinin kitlelere ulaşmasında rol oynar.
 • Filmler uzmanlaşmış kişiler tarafından pahalı ve karmaşık teknolojiler kullanılarak üretilir.
 • Sinema; üretimi, dağıtımı ve gösterimiyle bir endüstridir.
 • Sinema, toplumların pek çok konudaki modalarını etkiler.
Yorumlar
 • 0 Yorum