Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #615585

Max Horkheimer ve Theodor Adorno tarafından geliştirilen ve kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Tüketim Toplumu

Tüketim Çılgınlığı

Tüketim Kültürü

Kültür Karmaşası

Kültür Endüstrisi


Yanıt Açıklaması:

Sanayi Devrimi ile ortaya çıkan tüketim kültürü, yaşamın tüm katmanlarında etkin olarak rol oynamakta, çoğaltım teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, sadece mal ve hizmetler değil, müzik, sanat, haberleşme ve eğlence gibi kültürel etkinlikler de birer tüketim nesnesine dönüşmektedir. Frankfurt Okulu temsilcileri bu olguyu kültür endüstrisi olarak adlandırır ve kitle iletişim araçlarını da bu kültür endüstrisinin bir parçası olarak görür. Kitle iletişim araçları, kültür endüstrisinin toplumun bütün katmanlarını içine almasında ve varlığını sürdürebilmesinde rol oynamaktadır. Kültür Endüstrisi, Frankfurt Okulu’ndan, Max Horkheimer ve Theodor Adorno tarafından geliştirilen ve kullanılan ana kavramlardan biridir. Kültürün kendisinin bir endüstri ve kültür ürünlerinin de metalar haline geldiğini ifade eder. Kültür endüstrisi kavramı, gündelik yaşamın sıkıcılığına karşı geçici bir kaçış olanağı sunması karşısında bireylerin oyalanma ve zihinsel uzaklaşma sürecine girerek sistemin sürekliliğini sağlamasına destek olduğunu vurgular.

Yorumlar
  • 0 Yorum