Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #622733

Bir yönüyle bilgisayar altyapılarını ve bilgi teknolojilerini, diğer bir yönüyle de iletişim ağlarını ve yayıncılığın birleşmesi ile oluşmuş bir teknolojiyi ve medyayı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? 


Bilgi çağı 

Geleneksel medya 

Kitle iletişim 

Yeni medya 

Yöndeşme 


Yanıt Açıklaması:

Bir yönüyle bilgisayar altyapılarını ve bilgi teknolojilerini, diğer bir yönüyle de iletişim ağlarını ve yayıncılığın birleşmesi ile oluşmuş bir teknolojiyi ve medyayı ifade eden kavram yeni medyadır. Bu, tümüyle sayısal bir medya olarak düşünülebilir. Bu sayısal medya her türlü bilginin, metnin, sesin ve görüntünün birleştirildiği medya içeriğinin biçimleridir; sayısal olarak saklanabilirler, genişbant fiber optik kablolar, uygular ve mikrodalga iletim sistemleri gibi iletişim ağlarıyla da devamlı artan bir hızla dağıtılırlar. 

Yorumlar
  • 0 Yorum