Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #81009

Görsel-işitsel bir araç olarak televizyonun ideolojik düzenle olan ilişkisine dair en büyük eleştiriler hangi yöndedir?


Televizyonun izleyicileri fiziksel anlamda pasif bırakması
politik sistemin kendini televizyon aracılığıyla güçlendirmesi
televizyonun var olan toplumsal düzeni her koşulda olumlaması
Politik sistemlerin televizyonları kendi söylemlerini olumlamak için kullanırken medya sektörünü güçlendirmesi
İzleyicinin edilgenleştirilmesi

Yanıt Açıklaması: Tüm şıklar doğru olmakla birlikte seyircinin toplumsal düzeni her koşulda olumlayan programlarla karşılaşması ve baskı altına alınması Louis Althusser’in Bu konudaki en ağır elefltirilerinden yola çıkılarak saptanmıştır. . Bu bakışaçısına göre, televizyon var olan toplumsal düzeni her koşulda olumlamaktadır. Althusser’in ‹deoloji ve Devletin ‹deolojik Ayg›tlar› adl› kitabında belirttiğne göre; televizyon bireyleri ağır bir enformasyon bombardımanına tutarak gerçek anlamda birey olma özelliklerinin kaybolmasına neden olmakta; böylelikle yönetenler, televizyonu kendi söylemlerini olumlayan bir baskı aracı olarak kullanmaktadır.
Yorumlar
  • 0 Yorum