Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #81081

Aşağıdakilerden hangisi ikna edici iletişimde çekiciliğin ön planda olduğu bir tutum değildir?


tanınmış kaynak kullanmak
cinsel içerik olması
mizah içermesi
korkutucu olması
vatanseverlikle ilgili çağrışım olması

Yanıt Açıklaması: Mesajlarda çekicilik unsurlar›n›n kullan›m›. Mesajda neyin, nas›l söylendiğine dikkat edilmesi gerekir. Bu amaçla vatanseverlik, mizah, korku ve cinsel çekicilikler kullanılabilir. Diğer taraftan Kaynağ›n güvenilir ve tanınmış biri olması ikna edici bir özelliktir, Uzman biri tarafından verilen mesajların inandırıcılığı yüksektir. ama çekici olmasını sağlayan ekstra bir özellik değildir
Yorumlar
  • 0 Yorum