Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #635230

Tematik yayıncılık aşağıdaki ifadelerden hangisine uymaktadır?


Sadece belirli yaş gruplarına hitap eden yayınıdır

Belirli dönemlerde, belirli süreye kadar yayınına izin verilen yayınıdır

Devlet tarafından halkı eğitim ve eğlence amaçlı yapılan yayınıdır

Sadece internet üzerinden yayınlanan ve devlet denetimi güç olan yayınıdır

Dinleyicilerin kendi kişisel zevkleri ve özellikleri göz önünde bulundurulmuş, farklı içeriklerde yapılan yayınıdır


Yanıt Açıklaması:

Radyoları birbirlerinden ayıran temel yayın alanları ortaya çıkmış, birçok istasyon belirli konularda uzmanlaşmaya yönelmiştir. Dinleyicilerin seçtikleri radyo istasyonları, onların genel özelliklerini de yansıtmaya başlamış ve bunun bir sonucu olarak, dinleyicilerin zevklerine, özelliklerine göre, farklı içeriklerde yayın yapan radyo istasyonları yaygınlaşmıştır. Radyo, artık sadece bir müzik makinesi değil, tematik yayıncılığın geçerli olduğu bir kitle iletişim aracıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum