Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #80573

Aşağıdakilerden hangisi sanayi devriminin neden olduğu kitle toplumunda ortaya çıkmıştır?


İnsanlar birbirleriyle yakın ilişki içindedir.
İnsanlar zanaat becerileriyle üretim yapmaktadır.
İnsanlar kalabalıklar içinde birbirinden bağımsız davranırlar.
İnsanlar kalabalıklardan uzak yaşarken de toplumun değerlerinden etkilenirler.
İnsanlar ortak duygu ve düşünceye sahip olduklarında bir araya gelirler.

Yanıt Açıklaması: Kitle toplumunda insan gücü yerine makine gücü geçmiş olduğundan nüfus kentlerde yoğunlaşmış ve yaşamlar kitle toplumu içinde programlanmıştır. Üreten ve tüketen gruplarına ayrılan insanlar üretirken de tüketirken de özgür değillerdir. En uzak bir mekanda yaşayan insanlar bile toplumun değerlerinden etkilenirler.
Yorumlar
  • 0 Yorum