Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #81008

1953 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinin Elektronik Laboratuarında gerçekleştirilen Türkiye'de ilk televizyon çalışmasını takip eden gelişme aşağıdakilerden hangisidir?


Renkli yayın denemeleri
TRT'nin televizyon yayını yapma yetkisini devralması
TRT deneme yayınları
Yayın yasağından önce özel kanalların yayın denemeleri yapması
TRT ilk resmi yayın

Yanıt Açıklaması: 1953 yılında ‹stanbul Teknik Üniversitesinin Elektronik Laboratuarında gerçekleştirilen yeni bir teknolojinin denemeleri olarak nitelenebilecek ilk yayın çalışmalarının, Türk televizyonculuk tarihi için önemli bir yeri vardır. Bunun ardından düzenli olarak televizyon yayınlarını gerçeklefltirmesi amacıyla 1963 yılında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu kurulmuş ve 2 Ocak 1964’te yayımlanan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Kanunu ile televizyon yayınlarını yapma yetkisi TRT’ye devredilmiştir. 1967 yılında Alman hükümetinin yaptığı yardımla, TRT Ankara Televizyonu 31 Ocak 1968 tarihinde deneme yayınlarına ve 31 Aralık 1968’de ise resmi yayınlara başlamıştır
Yorumlar
  • 0 Yorum