Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #81027

İnternetin adem-i merkeziyetçi olması ne anlama gelir?


Sosyal hayatta kullanılan maskelerin internet ortamında bir tarafa atılması
İnternet kullanıcısının edilgen olması
İnternet kullanıcısının alıcı konumunda olması
Sosyal paylaşım alanlarında kişinin takma ad kullanması
Sosyal ağlarda gerçekleşen iletişimin iki yönlü olması

Yanıt Açıklaması: Televizyon, gazete gibi kitle iletişim araçlar› üzerinde gerçekleşen iletişim, tek yönlü olmasından dolay› merkeziyetçi bir görünüm arz eder. internet ortamında, sosyal ağlarda gerçekleşen iletişim tek yönlü de¤il, iki yönlüdür. Kullan›c› edilgen bir konumda bulunmamakta, etkin olarak hareket edebilmektedir. Yani, sadece alıcı ve tüketici de¤il ayn› zamanda yay›c› ve üretici olabilmektedir. internet etkileşimli doğası nedeniyle sürekli geri besleme alarak dönüşen ve yeniden şekillenen bir iletişim ortamıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum