Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #81132

Gösterime girecek bir filmin konusu, oyuncuları ve yapım sürecine ilişkin bilgilere web sayfaları aracılığı ile ulaşılabilir olması sinemanın hangi özelliğini açıklamaktadır?


Sinema, diğer kitle iletişim araçlarındaki içeriklerden biridir.
Sinema; üretimi, dağıtımı ve gösterimiyle bir endüstridir.
Sinema, toplumların pek çok konudaki modalarını etkiler.
Seyircinin kolay tükettiği popüler filmler yığınlara ulaşır.
Sinema, medya kültürünün başlıca ögelerinden biridir.

Yanıt Açıklaması: Sinema, diğer kitle iletişim araçlarındaki içeriklerden biridir. Film endüstrisinin çıktıları televizyon, gazete, radyo, internet ve dergilerin içerikleri arasında yer alır. Örneğin; gösterime girecek bir filmin konusu, oyuncuları ve yapım sürecine ilişkin enformasyon, televizyon ve radyo haberlerinde, sohbet ve eğlence programlarında, gazetelerin kültür, sanat, magazin sayfalarında, dergilerde, internet sitelerinde yer alır. Başka bir deyişle sinema endüstrisiyle ilgili çok sayıda enformasyon, kitle iletişim araçlarının içeriğinde yer ve zaman kaplar.
Yorumlar
  • 0 Yorum