Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #578535

İnternetin bugünkü şeklini almasını sağlayan gelişme seçeneklerden hangisidir?


Uzak veri tabanlarına erişim

İletim denetleme protokolü

Internet Protokolü

Alan isim sistemi

Dünya çapında ağ


Yanıt Açıklaması:

1970’lerde özellikle elektronik posta, uzak veri tabanlarına erişim ya da dosya
transferi gibi çeşitli amaçlar için kullanılan internet, 1982 yılında bütün ağların bir araya gelerek bir “ağlarağı” inşa etmelerini öngören İletim Denetim Protokolü/İnternet Protokolünün (TCP/IP) imzalanmasıyla ana şeklini kazanmıştır. 1984’de Alan İsim Sistemi (DNS) kullanılmaya başlanmış, böylece dört rakam grubuyla değil, doğrudan isimle/adresle bağlantı kurulmuştur. 1992’de ise “Dünya Çapında Ağ” anlamındaki www ile birlikte internet bugünkü şeklini almış ve ticari şirketler ile kişisel kullanıcıları da içerecek şekilde milyonlarca insanın kullanımına açılmıştı r. Dünya Çapında Ağ sayesinde internetin hem kullanımı kolaylaşmıştır hem de gelişimi hızlanarak kullanıcı sayısı olağanüstü artmıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum