Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #615515

Aşağıda reklam ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Bu reklamlar hedef kitle üzerinde bilişsel, duygusal ve davranışsal değişim sağ- lamayı hedeflemektedir.

Tutundurma karmasının en önemli işlevlerinden biridir.

Herhangi bir bedel olmaksızın kitle iletişim araçlarında gösterilirler.

Kurum dışındaki hedef kitleye yönelik olarak hazırlanır.

Bir bedel karşılığında medyada yer almak üzere yapılan iletişim çalışmalarıdır.


Yanıt Açıklaması:

Tutundurma karmasının en önemli işlevlerinden biri reklamcılıktır. Reklamlar, marka ya da imajı oluşturma konusunda en etkili yöntem olarak kabul edilmektedir. Reklamlar, bir bedel karşılığında medyada yer almak üzere yapılan iletişim çalışmalarıdır. Yani gazete ve dergi gibi basılı iletişim araçlarında cm x sütun hesabı yapılarak yer satın alınır, radio ve televizyon gibi görsel işitsel araçlarda da zaman satın alınarak reklamın yayınlanması sağlanır. Ayrıca, reklamlar hedef kitle üzerinde bilişsel, duygusal ve davranışsal değişim sağlamayı hedeflemektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum