Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #615544

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişiminde iknanın temel unsurları arasında değildir?


Fiyatlar

Nedenler

Duygular

Mantık

Tutumlar


Yanıt Açıklaması:

Hedef kitleyi bir ürünü alması için bilgilendirme aşamasından başlayarak satın alma davranışını yerine getirinceye kadar olan süreç içerisinde ikna edici nedenlerin sunulması gerekir. Tutumlar, nedenler, mantık ve duygular iknanın temel unsurlarıdır. Pazarlama iletişiminde ikna etmenin inanılırlık, çekicilik, güç gibi özellikleri nedeniyle kaynağa, çekicilik faktörleriyle mesajın içeriğine, mesajın alıcısı ve özelliklerine bağlı olduğu söylenebilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum