Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #81012

Infotainment haber bülteni formatı hangi yönden eleştirilmektedir?


Gerçeği yansıtmaması
Asıl habere odaklanmaması
Kavramların içinin boşaltılması
Eğlence odaklı olması
Reyting savaşları yaratması

Yanıt Açıklaması: Infotainment kavramıyla yeni bir boyut kazanan günümüz haber yayıncılığı, haber ve eğlence arasındaki sınırın belirsizleştiği ve haber bültenlerinin gösteri ve eğlence formatına dönüştüğü konusunda önemli eleştirilere hedef olmaktadır. Günümüz infotainment haber yayıncılığı, izler kitlenin ölüm, savaş, şiddet, terör ve çevre kirlenmesi gibi olaylar karşısındaki duyarlılığının azalmasına, kavramların içlerinin boşalmasına etki ettiği gerekçesiyle eleştirilmektedir. Yine bu eleştirilere göre, haberin değeri zayıflatılmakta, örneğin, bir ölüm haberinin ardından gösterilen eğlendirici bir olayla birlikte, ölüm kavramının içi boşaltılmaktadır.
Yorumlar
  • 0 Yorum