Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #415268

İnternetin yarattığı kamusal alanda aşağıdakilerden hangisi söz konusu değildir?


Ataerkillik kısmen azdır
Katılım burjuvalarla sınırlı değildir
Eleştirel akıl her zaman egemen değildir
Rasyonel akıl her zaman egemen değildir
Sosyal sınıf farklılıkları önemlidir

Yorumlar
  • 0 Yorum