Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #623539

Aşağıdakilerden hangisi yeni medyanın toplumların ekonomik, politik ve sosyal yaşamlarındaki etkilerinden birisi değildir? 


Alıcının kontrolünün artışı 

Kitle iletişiminde sahiplik ve kontrolün artması 

İletişim sürecinde hızlanma 

Etkileşim kapasitesinde artış 

Kitlesel yayıncılıktan dar kampsamlı yayıncılığa yönelme 


Yanıt Açıklaması:

Bu etkilerden en önemlileri enformasyon miktarında artış, iletişim sürecinde hızlanma, alıcının kontrolünün artışı, kitlesel yayıncılıktan dar kapsamlı yayıncılığa yönelme ve etkileşim kapasitesine artıştır. Kitle iletişiminde sahiplik ve kontrolün artması bu özelliklerden birisi değildir. Aksine yeni medya ile birlikte sahiplik ve kontrol azalmıştır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum