Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #776294

Aşağıdakilerden hangisi iletişim tarihinde yeni bir dönemin başlangıcını temsil eden gazetenin Avrupa'daki doğuşundaki etkenlerdendir?


Sanayi devrimi
Dış politika ve savaş bilgilerinin yayılması gereksinimi
Kıtalararası ticaretin gelişmesi
İnsanların eğitim seviyelerini artırma gereksinimi
Fabrikalarda çalışmaya başlayan insanların ticari ilişkilerden haberdar olma isteği

Yanıt Açıklaması: A şıkkında Sanayi devrimi gazetenin ortaya çıkışı değil, gazetenin öneminin arttığı dönemdir. B şıkkında Dış politika ve savaş bilgilerinin yayılması gereksinimi ilk modern gazetenin içeriğidir. gazetenin ilk ortaya çıkış nedeni değildir. D şıkkı nda İnsanların eğitim seviyelerini artırma gereksinimi nsanların gazete okumaya başlamalarında etkendir. E şıkkı ise 18. yy.da gazete okuma alışkanlığının artması ile ilgili bir gelişmedir. yalnızca Kıtalararası ticaretin gelişmesi yani c şıkkı gazetenin ilk ortaya çıkışı ile ilgili bir durumdur.
Yorumlar
  • 0 Yorum