Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #407463

Sinema ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Sinema ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Üretim, dağıtım ve gösterimiyle bir endüstridir. 
Toplumların modalarını etkiler.
Medya kültürünün öğelerinden biridir. 
Kitlelere ucuz bir eğlence sunar.

Yorumlar
  • 0 Yorum