Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #80957

Türkiyede ilk radyo yayını hangi koşullarda yapılmıştır?


1961 yılında Ankara,Adana'ya kurulan vericilerden yapılmıştır.
1936 yılında PTT tarafından belli illerdeki alıcılardan yapılmıştır.
1940 yılında Matbuat Umum Müdürlüğünce yapılmıştır.
1946 yılında Devlet tekelinde yapılmıştır.
1927 yılında TTTAŞ tarafından alıcısız, hoparlörden yapılmıştır.

Yanıt Açıklaması: Türkiye’de radyo yay›nlar›n›n tarihi 1927 y›l›nda kadar dayan›r. 1927 y›l›nda TürkiyeTelefon Telsiz Anonim şirketi (TTTAfi) tarafından yapılan denemeler Türkiye’de gerçekleştirilen ilk radyo iletişimi olarak kabul edilir. TTTAfi’nin yaptığı bu deneme yayınları henüz kimsede radyo alıcısı olmadığından her akşam postane binasının kapısının üzerine yerleştirilen hoparlör aracılığı ile halka duyurulur.
Yorumlar
  • 0 Yorum