Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #81030

Aşağıdakilerden hangi(leri) toplumsal alan ile teknolojik yenilikleri doğrudan ilişkili gören teknolojik belirleyicilik görüşünü onaylar? I-Bilgi yoksunları ile bilgi zenginleri arasındaki uçurumu kaldırır. II-Merkezi yönetim otoritesi zayıflar III-Eşitlik idealinin gerçekleştiği demokrasi ortaya çıkar. IV-Internet kendiliğinen demokratikleştirir. V-Internette elde edinilen enformasyonla edinilmesi gereken enformasyon arasında uçurum artar.


I-, II-, III-, IV-
I-, II-, III-
II-, III-
III-, IV-
I-, II-

Yanıt Açıklaması: Enformasyon yoğunluğundan edinilmesi gerekene ulaşmak gerçekleşmeyince teknolojik belirleyicilik görüşünü onaylamayacağından doğru yanıt A şıkkıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum