Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #776337

Günümüz Türkiyesi'nde çok sayıda gazete yayımlanmasına ve dağıtım olanaklarının artmış olmasına rağmen ülkenin nüfusuyla kıyaslandığında toplam tiraj hayli düşüktür. Ekonomik ve demokratik açılardan daha gelişmiş toplumlarda yaklaşık her eve bir gazete girmektedir. Oysa Türkiye gibi henüz ekonomik ve kültürel gelişimi sürmekte olan toplumlarda gazetelerin tiraj sorunu vardır. Ülkemizde gazetelerin toplam tirajı 5 milyondur; bu rakam gelişmiş ülkelerin yüksek tirajlı gazetelerinin rakamından daha da azdır.Yukarıda verilen paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?


Gazete okuma alışkanlığı, sadece alım gücünün yükselmesinin bir sonucu değil, kültürel gelişmişliğinde bir göstergesidir.
Gazete okuma alışkanlığı, önceden kitap okuma kültürünün var olmasıyla ilgilidir.
Gazete okuma alışkanlığı, ekonomik gücün bir göstergesidir.
Gazete okuma alışkanlığı, siyasi ve ekonomik faaliyetlerin bir sonucudur.
Gazete okuma alışkanlığı, tirajın yüksek olup olmamasıyla ilgilidir.

Yanıt Açıklaması: Ülkemiz gelişmekte olan bir ülke olup ekonomik anlamda alım gücünün yükseldiği bir durumdadır. Bunun yanı sıra ülkemiz kültürel anlamda da gelişmeye devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gazeteler gerçek anlamda yeni tanıtılmaya başlanmış olup ülkedeki okur yazar oranı %5 idi. Bu durum geçmiş tarihimizde kitap okumayan bir toplumun olduğunun göstergesidir. Bu sebeple okuma kültürü zayıf bir toplum mevcuttur. Avrupa'da ise ekonomik anlamda ilerlemeler sağlanırken kitap okuma alışkanlığının etkisiyle kültürel ve demokratik anlamda da ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu ilerlemelerin tümü gazete okuma alışkanlığını artırmıştır. Dolayısıyla gazete okuma alışkanlığı sadece alım gücünün değil aynı zamanda kültürel gelişmişliğin var olmasının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Doğru cevap A seçeneğidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum