Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #80961

Aşağıdaki yayın şekillerinden hangisinde yayın kayıpsız ve yayın sayısı çok daha fazladır?


Uydu yayınları
Karasal radyo yayınları
İnternet yayınları
Kablolu yayınlar
Analog uydu yayınları

Yanıt Açıklaması: Internet radyo yayınları ise hem karasal yay›nlardan, hem de uydu yayınlarından daha farklı bir teknolojik süreçte gerçekleştirilir. Sayısal ortamda gerçekleşir.Internet radyolar›ndaki ses kalitesi ise, veri iletim h›z›n› belirleyen “saniyede aktar›lan bitler ve megabitler” ile belirlenir. Di¤er yayın sistemlerine göre internet radyoları iletileri neredeyse hiç kayıpsız olarak aktarır.
Yorumlar
  • 0 Yorum