Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #80971

Belirli bir amaca hizmet eden ve bu amaç dışında başka bir hedef gütmeyen profesyonelce işlenmiş tek yönlü ileti sunumuna ne ad verilir?


İkna
Reklam
Haber
Tiyatro
Propaganda

Yanıt Açıklaması: Doğru yanıt propagandadır, çünkü kitleyi hedef almıştır. Tiyatro kitleyi hedef almaz, reklam ve haber birden fazla amaca hizmet eder, ikna propaganda içinde yer alan bit tekniktir. Yanıt E'dir.
Yorumlar
  • 0 Yorum