Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #573266

Seçeneklerden hangisinde enformasyon kavramı ile bilgi kavramı arasındaki fark doğru şekilde ifade edilmiştir?


Enformasyon kavramı bilgi kavramına göre daha sığ ve pratik olan bilgiyi ifade ederken, bilgi kavramı daha sistemli bir bilgiyi ifade eder.

Enformasyon daha çok alan bilgisini ifade ederken, bilgi kavramı daha çok dünya bilgisini ifade etmektedir.

Bilgi kavramı enformasyon kavramına göre daha akademiktir ve daha az kullanılır.

Enformasyon kavramı öznelş bilgiyi ifade ederken, bilgi kavramı nesnel bilgiyi içermektedir.

Enformasyon kavramı daha çok pozitif bilimlerde tercih edilirken, bilgi kavramı daha evrensel olarak kullanılmaktadır. 


Yanıt Açıklaması:

Enformasyon (information) terimi genellikle bilgi (knowledge) ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Ancak enformasyon (ya da malumat) ile bilgi arasında
önemli bir farklılık söz konusudur. Enformasyon terimi ‘çiğ’, özgül ve pratik
olanı anlatmak için kullanılan bir terimdir. Bilgi ise ‘pişmiş’, işlenmiş ve düşünce ile sistemleştirilmiş olanı ifade etmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum