Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #615545

Reklam iletişim sürecinde ürüne ve/veya kuruma yönelik mesajları kodlayarak iletişimi başlatan unsur aşağıdakilerden hangisidir?


Alıcı

Hedef

Kanal

Mesaj

Kaynak


Yanıt Açıklaması:
  • Kaynak: Reklam iletişim sürecinde kaynak, ürüne ve/veya kuruma yönelik mesajları kodlayarak iletişimi başlatan unsurdur
  • Mesaj: Reklam iletişim sürecinde mesaj, kaynak tarafından kodlanan ve reklamın içeriğini oluşturan bilgileri ve duyguları kapsar.
  • Kanal: Reklam iletişim sürecinde kanal, kaynak tarafından kodlanan reklam mesajlarını alıcıya ulaştıran iletişim aracıdır.
  • Alıcı: Hedef kitle olarak da adlandırılan alıcı kavramı, reklam iletişim sürecinde çeşitli reklam mesajlarının yöneldiği kişi, grup ya da kurumları kapsar.
  • Hedef: Reklam iletişim sistemi modeli, alıcının mesajı almasıyla sürecin sonuçlanmadığını öne sürer. Son alıcının ağızdan ağıza iletişim yoluyla sürece katılması mesajın nihai gönderilme yerine yani hedefe iletilmesini mümkün kılar.
Yorumlar
  • 0 Yorum