Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #615567

Aşağıdaki ifadelerden hangisi internetin çağın en önemli teknolojik yeniliği olmasına rağmen olumsuz yönlerinin olduğuna dair bir eleştiri değildir?


İnternet sıradan insanlar hakkında kişisel enformasyonun hayal edilmedik düzeyde görünür ve izlenir kılınmasına da yol açmıştır

İnternetin sunduğu geniş yelpaze içerisinde bireylerin kendilerini daha dar merak/hobi alanlarına yoğunlaştırarak giderek özel alana çekilmesiyle toplumsal sorumluluktan uzaklaşmaları tehlikesi belirmiştir

İnsanlar enformasyona erişmek, sorunları tartışmak, seçimlere katılmak ve belki de fiilen oy kullanmak için bilgisayar kullandıkça demokrasi de serpilip gelişecek, merkezi yönetimin otoritesi ve kemikleşmiş bürokrasiler zayıflayacaktır

Enformasyon çeşitliliğin içerikte olumlu bir zenginliğe yol açmadığı, aksine depolitize bir yaşam biçimini yayarak anti-demokratik bir işlev gördüğü de eleştiriler arasındadır

Bireylerin asıl sahip olmaları gereken bilgilerden uzaklaşarak toplumsal olayları analiz etmelerinin güçleştiği yönündeki tespitler dikkate değerdir


Yanıt Açıklaması:

İnternetin, sosyal medya ağlarının enformasyona erişimi, bu enformasyonun dağıtımını ve paylaşımını daha kolaylaştırdığı ve belirli düzeyde demokratikleştirdiği belirtilebilir. Enformasyonun çoğalması ve herkesin istediği enformasyona daha kolay ulaşabilmesi durumuna hayati önem atfeden bu yaklaşıma göre, televizyon ile bilgisayar gücü birbirine tamamen bağlandığı zaman kablolu ve dijital yayınlardan herkesin yararlanması, bilgi zenginleri ile bilgi yoksulları arasındaki uçurumu en sonunda ortadan kaldıracaktır. İnsanlar enformasyona erişmek, sorunları tartışmak, seçimlere katılmak ve belki de fiilen oy kullanmak için bilgisayar kullandıkça demokrasi de serpilip gelişecek, merkezi yönetimin otoritesi ve kemikleşmiş bürokrasiler zayıflayacaktır. Böylelikle, internetin egemen olduğu bir Dünya’da, internet sayesinde eşitlik idealinin gerçekleştirdiği bir demokrasi ortaya çıkacaktır.

Yorumlar
  • 0 Yorum