Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #593367

Çok sayıda iletişim aracı arasındaki bağlantıların etkileşimli tek bir iletişim ortamında ya da çok sayıda iletişim ortamı arasındaki bağlantıların etkileşimli tek bir iletişim aracında gerçekleşmesi aşağıdaki kavramlardan hangisine karşılık gelmektedir?


Kitlesizleştirme

Etkileşimlilik

Multimedia

Hipermetin

Sanallık


Yanıt Açıklaması:

Multimedia, etkileşimlilik, yayılım, sanallık, kitlesizleştirme, asenkron olabilme yeni medyayı geleneksel medyadan ayıran ve onun “yeni” olarak tanımlanmasını sağlayan özelliklerdir. Çoklu ortam, çok sayıda iletişim aracı arasındaki bağlantıların etkileşimli tek bir iletişim ortamında ya da çok sayıda iletişim ortamı arasındaki bağlantıların etkileşimli tek bir iletişim aracında gerçekleşmesidir. Ses, görüntü ve metin bilgileri bir bilgisayarda, bir CD-DVD ortamında ya da internet gibi bir ağ yapılanması üzerinde kolaylıkla birleştirilip etkileşimli bir şekilde kullanılabilir. Doğru cevap C’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum