Toplum ve İletişim Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Transistorlu radyo hangi yılda bulunmuştur?


1940

1943

1947

1949

1951


2.Soru

Amerika’da ilk renkli televizyon yayınları ne zaman gerçekleştirilmiştir?


1920’li yıllar

1930’lu yıllar

1940’lı yıllar

1950’li yıllar

1960’lı yıllar


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi televizyonu çağın en yetkin kitle iletişim aracı haline dönüştüren öğelerin dışında yer alır?


Televizyon, sesli ve hareketli görüntüler üretir.
Televizyon, ürettiği görsel ve işitsel iletileri kaynaktan çok uzak mekânlara aktarabilir.
Televizyonun aktardığı görsel ve işitsel iletiler uzak mekânlarda bulunan ve bir kitle oluşturacak kadar çok alıcı tarafından aynı anda izlenebilir.
Televizyon tanıtımlar için kullanılan önemli bir araçtır.
Televizyon tarafından yayınlanan görsel ve işitsel iletiler, yayınları alan televizyon alıcısı sayısı kadar çoğaltılmış (yeniden üretilmiş) olur.

4.Soru

İlk kontrollü olarak radyo sinyalini göndermeyi başaran kişi kimdir?


Guglielmo Marconi

David Hughes

Heinrich Rudolf Hertz

Cames Clerk Maxwell

Faraday


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi internetle birlikte meydana gelen bir dizi önemli sosyo-ekonomik etkiden biri değildir?


Çalışanların sendikal haklara kavuşması

Ev ve işyeri arasındaki ayrımın kimi işler açısından artık ortadan kalkıyor olması

Tele-Çalışma olgusunun yaşama geçmeye başlaması

Emek piyasalarının esnekleşmesi

Sanal marketlerin yaygınlaşması


6.Soru

Medyadaki bilginin bilgisayarda okunabilir olması sürecine ne ad verilir?


Sıkılaştırılabilme
Yoğunluk
Soyutluk
Bağlanabilirlik
Sayısallaşma

7.Soru

Ürüne ve/veya kuruma yönelik mesajları kodlayarak iletişimi başlatan unsura ne ad verilir?


Alıcı

Hedef

Mesaj

Kanal

Kaynak 


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi radyoyu acil durumlarda kullanıma elverişli olan özelliklerinden biri değildir?


Her yaştan dinleyicilere kaliteli ve eğlenceli yayınlar yapması

Pille çalışabilme olanağının sağlanması

Alıcılarının küçük ve taşınabilir olması

Vericilerin ucuz olması

Ses dalgalarının yayılım gücü


9.Soru

Osmanlı İmparatorluğunda kısa mesafelerde veya kent içinde haberleri taşıyan ve hızlı koşma yeteneğine sahip olan yaya habercilerine ne ad verilirdi?


Berid

Çavuş örgütü

Peyk

Mektupçu kalemi

Ulak örgütü


10.Soru

Aşağıdakiler hangisi sinema için doğru bir ifade değildir?


İnsanlar sorunlarından kaçış için sinemaya gider

Seyirciler filmlerdeki karakterlerle özdeşlik kurarlar

Sinema insanların bireyleşme ve yalnızlaşma döneminin sanatıdır

Sinema kendine özgü dili nedeniyle sanat olarak kabul edilir

Sinema televizyona alternatif olarak gelişmiştir


11.Soru

Medya çalışanlarına vermek üzere kurumla ilgili bilgileri içeren malzemelerden oluşan dosyaya ne ad verilir?


Basın bülteni
Basın kiti
Faaliyet raporu
Basın toplantısı
Basın daveti

12.Soru

Kurumların pazarlama iletişimi çalışmalarında önemli bir yere sahip olan "pazarlama karması"nı oluşturan öğeler arasında hangisi yer almaz?


Ürün
Fiyat
Finans
Dağıtım
Tutundurma

13.Soru

Teknoloji, endüstri, içerik ve hizmet yöndeşmesi için hangi alanlarda birleşme olmuştur?


Telekomünikasyon-bilgisayar teknolojileri-medya

Otomativ sanayi-telekomünikasyon-medya

Bilgisayar teknolojileri-medya-yedek parça sanayi

Telekomünikasyon-medya-basın

Telekomünikasyon-medya-otelcilik


14.Soru

Türkiye’de ________’lı yıllardan başlayarak Warner Bros, UIP gibi Amerikan şirketleri film dağıtım pazarında önemli bir pay elde etmişlerdir.


80
70
90
60
50

15.Soru

İkenoskop adını verdiği elektronik taramada kullanılan aracı geliştirerek, ilk kez elektronik taramayla görüntü yayınını gerçekleştiren bilim adamı kimdir?


Nipkov
Zworykin 
Braun
Jenkins
May

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iknanın temel unsurlarından biri değildir?


Sonuçlar 
Tutumlar 
Nedenler
Mantık
Duygular 

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sayısal medyanın amaçları çerçevesinde etkileşimi doğru şekilde tanımlamaktadır?


Diyalogların devamlılığında bilgisayar yazılımın kullanımı isteğe bağlıdır.

Çevrim içi ve çevrim dışı anlık etkileşimin mümkün olduğu bir ortam.

İnsanların kesintili etkileşim içinde olduğu bir diyalogdur.

Cevap verme noktasında zaman sınırlamasının olmadığı eş zamanlı bir diyalogdur

İzleyici veya alıcının izlediği medya üzerinde tam kontrolünün olduğu bir iletişim ortamıdır.


18.Soru

Gazetenin ilk sayfasında logonun altında yer alan önemli olaylar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?


Tiraj
Ana haber
Manşet
Sürmanşet
Flaş haber

19.Soru

Çok sayıda iletişim aracı arasındaki bağlantıların etkileşimli tek bir iletişim ortamında ya da çok sayıda iletişim ortamı arasındaki bağlantıların etkileşimli tek bir iletişim aracında gerçekleşmesi aşağıdaki kavramlardan hangisine karşılık gelmektedir?


Kitlesizleştirme

Etkileşimlilik

Multimedia

Hipermetin

Sanallık


20.Soru

Marka imajı, ürün özelliklerinin toplamını ve özel niteliklerini kapsamaktadır. Tüketiciler markanın sunduğu bilgi ile alışveriş yapabilir hale gelmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bir markada bulunmaması gereken özelliktir?


Marka adı hatırlanabilir olmalıdır.
Rakip kurumların çıktıları ile karıştırılmamalıdır.
Rakip kurumların çıktıları ile karıştırılmalıdır.
Görsel imajı kendine has olmalıdır.
Ne için kullanılacağı net ve anlaşılır olmalıdır.