Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #615480

Teknoloji, endüstri, içerik ve hizmet yöndeşmesi için hangi alanlarda birleşme olmuştur?


Telekomünikasyon-bilgisayar teknolojileri-medya

Otomativ sanayi-telekomünikasyon-medya

Bilgisayar teknolojileri-medya-yedek parça sanayi

Telekomünikasyon-medya-basın

Telekomünikasyon-medya-otelcilik


Yanıt Açıklaması:

Medya yöndeşmesi, telekomünikasyon, medya ve bilgisayar teknolojilerinin, bu teknolojilerin sahibi olan endüstriyel organizasyonların, ortaya çıkan hizmetlerin ve sayısal içeriklerin bir araya gelmesini, birleşmesini ifade etmektedir. Sayısallaşan bilginin her türlü araç ve ortamda kullanılabilir ve dönüştürülebilir olması, bilgiyi ve enformasyonu taşıyan telekomünikasyon teknolojileri ile bu bilgiyi ve enformasyonu işleyen bilgisayar altyapılı araçların ve nihayetinde de hem kitlesel hem de bireysel anlamda tüketiciye sunan medyanın araçlarının bir araya gelmesi teknolojik yöndeşmedir. Endüstriyel yöndeşme ise, bu ayrı teknolojileri kullanan ve pazarlayan sektörlerin anlaşmalar, birleşmeler ve satın almalar yoluyla bir araya gelmesidir. Bu yeni iletişim biçiminin kullanıcı odaklı olması sunulan farklı içerikleri ve hizmetleri birleştirmiş, kullanıcının birçok ihtiyacını bir arada karşılamasını sağlayan bir yapıya dönüşmüştür.

Yorumlar
  • 0 Yorum