Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #657029

Aşağıdakilerden hangisi internetle birlikte meydana gelen bir dizi önemli sosyo-ekonomik etkiden biri değildir?


Çalışanların sendikal haklara kavuşması

Ev ve işyeri arasındaki ayrımın kimi işler açısından artık ortadan kalkıyor olması

Tele-Çalışma olgusunun yaşama geçmeye başlaması

Emek piyasalarının esnekleşmesi

Sanal marketlerin yaygınlaşması


Yanıt Açıklaması:

Çalışanların sendikal haklara kavuşması, internetle birlikte meydana gelen bir dizi önemli sosyo-ekonomik etkiden biri değildir. Doğru cevap A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum