Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #578649

Seçeneklerden hangisi İnternetin sosyo-ekonomik etkilerinden biridir?


E-ticaret olgusunun insan hayatına girmesi 

İstihdam artışı sağlaması

Ticaretin yerel şirketler aracılığıyla yapılması

Tüketici kitlesinin sınırlanmış olması

Girdi maliyetlerinde ciddi artışların olması


Yanıt Açıklaması:

İnternetle birlikte meydana gelen oldukça önemli bir dizi sosyo-ekonomik etki söz konusudur. Bunlardan ilki ev ve işyeri arasındaki tarihsel ayrımın kimi işler açısından artık ortadan kalkıyor olması ve “tele-çalışma” olgusunun yavaş da olsa yaşama geçmeye başlamasıdır. Artık pek çok büro işi için iş yerinde bulunmak gerekmemektedir. Böylelikle, günümüzde giderek artan sayıda ücretli, iş yerine gitmeksizin, “işini” işverenin bilgisayarına doğrudan ya da ağ aracılığıyla bağlı bir kişisel bilgisayar sayesinde evden yürütebilmektedir. Bu durum, orta vadede ülke emek piyasalarını önemli ölçüde esnekleştirerek ülke ekonomilerinin işleyişini kayda değer düzeyde değiştirme potansiyeli içermektedir. Kaldı ki, kimi küresel ölçekli büyük şirketlerin rutin işlerini 3. dünya ülkelerindeki temsilcilikleri aracılığıyla bu ülkelerdeki ucuz emek piyasalarına havale etmeye başlamış olmaları sürpriz değildir. Diğer taraftan, ticaretin ve ekonominin niteliği önemli ölçüde değişmeye başlamıştır. Elektronik ticaret (e-ticaret) son yılların en gözde konularından biri olmuştur. Dünya’da ve Türkiye’de elektronik ortamda ticaret yapmak isteyen firma sayısı her geçen gün artmaktadır. Şirketler dünyanın her köşesinde bulunan tüketicilere, bir başka deyişle daha fazla tüketiciye ulaşabildikleri ve mevcut işletme maliyetlerinde dönem içinde belirgin bir şekilde düşüş elde edebildikleri için internet üzerinde yapılan ticaret yönünde yatırımlarını arttırmaktadırlar. Dünya’daki e-ticaret hacmi 2011 yılı itibarıyla 10 trilyon Doları geçmiştir.

Yorumlar
  • 0 Yorum