Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #615483

Bir nesnenin fiziksel ve kimyasal yollarla üretilen kopyasına ne ad verilir?


Analog

Soyutlama

Sayısal

Yoğunluk

Eşleştirme


Yanıt Açıklaması:

Yunanca kökenli olan analog (Analogos) terimi matematikte oran orantı eşitliğini tanımlar. Benzer şekilde analog, orijinalinden fiziksel ve kimyasal yollarla yeniden yaratılan bir kopyayı ve orijinalle kopya ya da kopyalar arasındaki mukayeseyi ifade eder. En basit örneği ile metal bir paranın yüzeyine kağıt koyup üzerinden kurşun kalem ile taradığınızda yaptığınız işlem analog bir kayıt ve kopyadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum