Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #768208

Bir bilgi ya da haber kitle iletişim aracından geçerken bu iletiye müdahale eden(ler)dir. Bu kişilerin ana işlevi, halka iletilecek haber ve bilgileri süzgeçten geçirmektir. Burada hangi kavram tanımlanmaktadır? 


Yerel basın
Gazeteci
Basın
Yaygın basın
Eşik bekçisi

Yorumlar
  • 0 Yorum