Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #80963

Aşağıdakilerden hangisi radyonun toplumsal avantajlarındandır?


Sadece dinleme eğlemi gerektirdiğinden tv. izleyicisine göre daha özgürdür.
Soğuk iletişim aracı olması
Günümüzde evlerde en etkin iletişim aracı olması
Bütünleşik olması
Tematik yayıncılık yapan kitle iletişim aracı olması

Yanıt Açıklaması: Sadece a şıkkı doğrudur. D şıkkı ve e şıkkı televizyon için de geçerlidr.
Yorumlar
  • 0 Yorum