Toplum ve İletişim Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Facebook kim tarafından kurulmuştur?


Steve Jobs

Bill Gates

Kevin Systrom

Jack Dorsey

Mark Zuckerberg


2.Soru

Hangi yüzyılda Avrupa toplumlarının Endülüs yolu ile Müslümanlardan, kökeni Çin’e uzanan kağıdı öğrendikleri ve üretimine başladıkları öne sürülmektedir?


12.
11.
14.
15.
13.

3.Soru

Farklı zaman ve mekanlarda çekilmiş görüntülerin bir anlam, öykü ve harekette süreklilik oluşturacak biçimde art arda eklenerek birleştirilmesi şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Senaryo

Cast

Kurgu

Çekim

Prova


4.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Nitelik, ürünün özelliği, biçimi ve içeriğidir

Marka, herhangi bir kelime, sembol ya da kelime grubu olabilir

Marka imajı, ürün özelliklerinin toplamını ve özel nitelikleri kapsar

Bilgilendirme, yeni ürün ya da hizmet hakkında bilgi vermektir

Marka imajı, ürün ya da hizmete yönelik olumlu tutum oluşturmaktır


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişiminin özelliklerinden biri değildir?


Hedef kitlenin temel ihtiyaçlarını saptamak
İletişimin tüm ögelerini kullanmak
Mesajı alıcıya ulaştırmak
Tüketiciyi harekete geçirecek mesaj üretmek
İletişim ögeleri arasında uyum ve tutarlılık sağlamak

6.Soru

Sağladığı imkanlarla büyük olumlu bir potansiyel olan internet, dünyada yer alan olumsuzlukların siber alanda da yer bulup yayılması nedeniyle aynı zamanda bazı zararları da beraberinde getirmektedir. Bu durumun yarattığı asıl kaygı aşağıdakilerden hangisidir?


Çocukların internet dünyasında korunmasız kalması
Toplumda özgürlük ve gözetim arasında çelişki doğması
Çocukların porno siteleriyle karşılaşması
Uyuşturucu satışının internette yaygınlaşması
Özel yaşamların izlenebilir olması

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir ideolojik aygıt olarak televizyona getirilen eleştirilerden biri değildir?


Televizyon, izleyicinin birey olma özelliklerinin kaybolmasına neden olur.
Televizyon, çok seslilik yanılmasına neden olur.
Televizyon izleyicinin kendini ve dünyayı sorgulama yetisini kaybettirir.
Televizyon, izleyicisini yaşadığı ortama yabancılaştırır.
Televizyon, izleyicinin toplumsal düzene muhalif olmasına neden olur.

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yeni medyanın sayısal dünyanın çoklu ortam özelliklerini kullanarak en ileri düzeye ulaştığını göstermektedir?


İnternet
IPTV
Mobil TV
3. Nesil Cep Telefonları
Pay-Per-View

9.Soru

Sokak çocuklarının yaşadıkları sorunların ele alındığı bir sinema filminin çekilmiş olması sinemanın hangi özelliğini açıklamaktadır?


Sinema, medya kültürünün başlıca ögelerinden biridir.
Sinema, diğer kitle iletişim araçlarındaki içeriklerden biridir.
Sinema; üretimi, dağıtımı ve gösterimiyle bir endüstridir.
Sinema, toplumların pek çok konudaki modalarını etkiler.
Seyircinin kolay tükettiği popüler filmler yığınlara ulaşır.

10.Soru

Radyo yayınları ile birlikte müzik eserlerinin birer tüketim nesnesine dönüşmesi hangi kavramla açıklanmaktadır? .


Yayın kültürü
Alt kültür
Kurum kültürü
Endüstriyel kültür
Popüler kültür

11.Soru

Reklam iletişim sürecinde, kaynak tarafından kodlanan ve reklamın içeriğini oluşturan bilgileri ve duyguları kapsayan bölüme ne ad verilir?


Marka
Mesaj
Kanal
Alıcı
Hedef

12.Soru

Yazılı metin, resim, grafik, müzik, hareketli görüntü gibi birçok ortamın bir arada sunumuna ve bağlantılı metin uygulamalarına olanak tanıyan ve böylelikle ayrı bir ortam yaratan teknolojik yeniliğe ne ad verilir?


İnternet Sitesi

Bağlantılı Metin

Çoklu Ortam

Blog

E-posta


13.Soru

Herhangi bir verinin, radyo frekansına dönüştürülerek bir verici aracılığıyla uzak mesafelere ulaştırıldığı sinyale ne ad verilir?


İletilmiş olan soru
İletilen sorgu
İletim sınavı
İletim sinyali
İleti sonu

14.Soru

Mart 2011 verilerine göre internete erişim olanağı nüfusa oranıyla % 2,3 olan ülke hangisidir?


Yemen

Suriye

Tunus

Türkiye

Cezayir


15.Soru

Radiovision olarak adlandırdığı sistemiyle hareket eden siluet görüntüleri elde eden bilim adamı kimdir?


Joseph May

Paul Nipkow

Zworykin

Charles Francis Jenkins

John Logie Baird


16.Soru

Televizyonun görsel işitsel iletileri eş zamanlı olarak üretebilme ve aynı anda yayınlayabilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilidir?


Bant Yayını
Canlı yayın
Uydu Yayını
Karasal yayın
İnternet yayıncılığı

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda ilk büyük mağazaların (department store) görüldüğü şehirlerden birisidir?


Milano

Berlin

Londra

Chicago

Madrid


18.Soru

.........., bir şirketin yarattığı güvenin toplam pazar değeri içindeki .......... olarak tanımlanmaktadır.

Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


İtibar yönetimi - Stratejileri

Kurumsal itibar - Katkı payı

Şirket değerinin artması - İtibar

İtibar yönetimi - Katkı payı

Kurumsal itibar - İtibar


19.Soru

Kitle iletişim araçlarında özellikle radyo ve televizyonda yayın saatlerinin belirli bir süreklilik arz edecek şekilde farklı türlerdeki programlarla düzenlenmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanmaktadır?


prime time
program türü
drive time
yayın akışı
yayın kuşağı

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi radyonun toplumsal avantajlarındandır?


Sadece dinleme eğlemi gerektirdiğinden tv. izleyicisine göre daha özgürdür.
Soğuk iletişim aracı olması
Günümüzde evlerde en etkin iletişim aracı olması
Bütünleşik olması
Tematik yayıncılık yapan kitle iletişim aracı olması