Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #1190843

I. Yoksulluk ve diğer nedenlerle kamusal hizmetlerden yeterince veya hiç yararlanamayan kesimlere yönelik gerçekleştirilecek projeler sosyal sermayenin niteliğini arttırır. II. Toplumsal yarar güden amaçları gerçekleştirmek için ilişki kurulan sivil toplum örgütleri, parçası olunan sosyal ilişki ağlarıyla öğrencilerin sosyal sermayesinin gelişimine katkı sunar. III. Topluma hizmet eğitimi kapsamında gerçekleştirilen projelerin toplumsal yarar güden amaçları öğrencilerin sosyal farkındalığını geliştirir. IV. Öğrenciler toplumsal yarar güden proje etkinlikleriyle yeni ilişki ağlarına katılırlar. V. Kamusal eğitim hizmeti içinde dezavantajlı grup olarak tanımlanabilecek yoksul ve engelli öğrencilerin gelişime yönelik projeler sosyal sermayenin geliştirilmesine katkı sunar.

Topluma hizmet eğitimi yapısı ve işleyişi açısından değerlendirildiğinde sosyal sermayenin geliştirilmesine yönelik fırsatlar sunar. Yukarıdakilerden hangileri, öğrenciler açısından bu fırsatlara örnek olarak verilebilir?


I, II, III

II, III, IV

III, IV, V

I, II, III, IV

I, II, III, IV, V


Yanıt Açıklaması:

I. ve V. maddelerde verilen bilgiler, toplum açısından sosyal sermayenin geliştirilmesine  örnektir. Doğru cevap B şıkkıdır. Sosyal sermayenin geliştirilmesine öğrenciler açısından sağlanan fırsatlar şunlardır: Topluma hizmet eğitimi çerçevesindeki etkinlikler; toplumsal yarar güden amaçları gerçekleştirmek için ilişki kurulan sivil toplum örgütleri, parçası olunan sosyal ilişki ağlarıyla öğrencilerin sosyal sermayesinin gelişimine katkı sunar. Topluma hizmet eğitimi kapsamında gerçekleştirilen projelerin toplumsal yarar güden amaçları öğrencilerin sosyal farkındalığını geliştirir. Sosyal farkındalık toplumsal sorunlara yönelik amaçlı bireysel eylemlerin gelişmesine yönelik bir ön koşul taşır. Öğrenciler toplumsal yarar güden proje etkinlikleriyle yeni ilişki ağlarına katılırlar. Paylaşılan ortak sosyal ve kültürel değerler, inançlar ve normlar ilişki ağlarıyla etkinlik temelinde gelişir ve yeni anlamlar kazanır. Öğrencilere aktarılan bilgi ve beceri, edinilen bilgi ve beceriyle bütünleşir, proje etkinlikleriyle uygulaya dönüşür ve ilişki ağlarıyla paylaşılır ve değerlendirilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum