Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #698272

Weiget’e (1998) göre topluma hizmet eğitimini uygulama temelli eğitimlerden farklı kılan temel özellikler vardır:
I. Hizmet etkinliği amaç ve gereksinmeleri karşılar.
II. Hizmet etkinliği dersin amaçlarına yöneliktir.
III. Dev ya da projeler değerlendirilir ve notlanır.
Yukarıda sıralanan bu özellikler sırasıyla toplumsal ve eğitimsel yönlerden hangilerine vurgu yapmaktadır?


Toplumsal, toplumsal, eğitsel

Eğitsel, toplumsal, eğitsel

Eğitsel, toplumsal, toplumsal

Toplumsal, eğitsel, eğitsel

Toplumsal, eğitsel, toplumsal


Yanıt Açıklaması:

Weiget’e (1998) göre topluma hizmet eğitimini uygulama temelli eğitimlerden farklı kılan altı temel özelliği vardır. Bu özelliklerden ilk üçü toplumsal ve diğer üçü ise eğitimsel yöne vurgu yapar. Bu özellikler şu biçimde ifade edilebilir: Topluma hizmet eğitimi toplumsal yarar açısından önem taşır ve anlamlıdır, Hizmet etkinliği amaç ve gereksinmeleri karşılar, Toplumsal gereksinmeler tanımlanır, Hizmet etkinliği dersin amaçlarına yöneliktir, Topluma hizmet eğitimi çerçevesinde dersin amaçlarına yönelik ödev ya da projelerle iç içe geçer, Ödev ya da projeler değerlendirilir ve notlanır.

Yorumlar
  • 0 Yorum