Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #700463

I- Anlamlandırma işlevi
II- Bütünleştirme işlevi
III- Zihniyet kazandırma işlevi
IV- Sosyal çevre edinme işlevi
Yukarıdakilerden hangisi dinin işlevleri arasında değildir?


I

II

III

IV

I ve IV


Yanıt Açıklaması:

Dinin anlamlandırma, bütünleştirme ve zihniyet kazandırma işlevleri olmasına rağmen, sosyal çevre edinme amacı yoktur. Din bahsi geçen işlevlerin bir sonucu olarak sosyal çevreyi sağlayabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum