Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #701952

I. Eğitim
II. Eğlence
III. Sağlık
IV. Çevre
V. Sosyo ekonomik
VI. Siyasal
Yukarıdakilerden hangileri sivil toplum kuruluşlarının topluma hizmet etkinliklerinin alanlarındandır?


I, II, III

IV, V, VI

II, III, IV, V

I, III, IV, V, VI

Hepsi


Yanıt Açıklaması:

Tartışmalar açık olmakla birlikte alan yazın taramaları ve uygulama pratiği sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinin eğitim, sağlık, çevre, sosyo-ekonomik, siyasal boyutlu etkinlikler biçiminde beş grupta toplanmıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum