Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #702514

Sivil toplum kuruluşlarının genel olarak yerel ve ulusal düzeyde folklorik değerlerin aktarılması-yaşatılması, kültürel entegrasyonun sağlanması, siyasetle ilgili olmakla birlikte demokrasi kültürünün yerleşip yaygınlaşması, kültürel kaynaşma –bütünleşme şeklinde özetlenebilecek hangi işlevleri eğitsel ve demokratikleşme odaklı çalışmalardır?


Ekonomik

Kültürel

Siyasal

Bireysel

Toplumsal


Yanıt Açıklaması:

Sivil toplum kuruluşlarının kültürel boyutlu işlevleri eğitsel ve demokratikleşme odaklı çalışmalardır. Bu kapsamda işlevler, genel olarak yerel ve ulusal düzeyde folklorik değerlerin aktarılması-yaşatılması, kültürel entegrasyonun sağlanması, siyasetle ilgili olmakla birlikte demokrasi kültürünün yerleşip yaygınlaşması, kültürel kaynaşma –bütünleşme şeklinde özetlenebilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum