Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #705803

“Sosyal çevre tarafından takdir edilirken, sosyal açıdan takdir edilen bir değere yönelik bir eylem içinde olmaları ve başarıları onları bireysel doyuma ulaştırır.”
Yukarıdaki ifade topluma hizmet eğitiminin bireysel kazanımlara yönelik yararlarından hangisine vurgu yapar?


Topluma hizmet eğitimi öğrencilerin toplumsallaşma süreçlerinde tamamlayıcı ve geliştirici deneyimler sunar.

Topluma hizmet eğitimi öğrencilerde olumlu benlik algısının geliştirilmesine yönelik fırsatlar sunar.

Topluma hizmet uygulamaları öğrencilerde sosyal adalet algısının gelişmesine katkı sağlar.

Topluma hizmet eğitimi öğrencilerin özsaygılarını geliştirmelerine yönelik fırsatlar sunar.

Topluma hizmet eğitimi öğrencilerin öz yeterlik algılarının geliştirilmesine yönelik fırsatlar sunar.


Yanıt Açıklaması:

Benlik bireylerin kendilerinde var olan özelliklere ilişkin yine bireylerin kendileri tarafından yapılan değerlendirmeler olarak tanımlanabilir (Kuzgun ve diğerleri, 1997). Topluma hizmet eğitimi çerçevesinde öğrenciler herkes tarafından bilinen bir soruna yönelik gerçekleştirdikleri hizmet etkinlikleriyle çözüm sürecinin bir parçası olurlar. Toplumsal açıdan paylaşılan “biz” duygusuna ilişkin sosyal değerlere yönelik eylemlerde bulunurlar. Sosyal çevre tarafından takdir edilirken, sosyal açıdan takdir edilen bir değere yönelik bir eylem içinde olmaları ve başarıları onları bireysel doyuma ulaştırır. Kendilerine yönelik olumlu algıları gelişir. Öte yandan ahlaki açıdan “biz” duygusuna yönelik gerçekleştirilen eylemler toplumda bir erdem olarak kabul edilir. Ahlaki erdemlere sahip olmak ve ahlaki erdemlerin eylemlerle tanınır kılınması sosyal takdiri ve bireysel doyumu beraberinde getirir. Tüm bunlar öğrencilerde olumlu bir benlik algısının geliştirilmesine katkı sağlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum