Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #919507

Seçeneklerden hangisi sosyal yardımların düzenlenmesine temel teşkil eden kanun ve kanun hükmünde kararnamelerden biri değildir?


Devlet Memurları Kanunu.

Milli Eğitim temel kanunu

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.

Türk Medeni Kanunu.


Yanıt Açıklaması:

Sosyal yardımların düzenlenmesine temel teşkil eden kanun ve kanun hükmünde kararnameler aşağıda belirtilmiştir:

  • 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu.
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu.
  • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu.
  • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.
  • 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu.
  • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu.
  • Sosyal Hizmetler Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

• 5393 sayılı Belediye Kanunu

Yorumlar
  • 0 Yorum