Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #1189122

I. Türkiye’de topluma hizmet eğitimi, genelde eğitim sistemlerinde özelde ise yükseköğretim sistemlerindeki öğretim programlarının bir öğesi olarak gerçekleştirilmektedir. II. Topluma hizmet, kazanımlarıyla bireysel ve toplumsal yararı amaçlayan bir eğitim etkinliğidir. III. Topluma hizmet; toplum, devlet ve eğitim hizmeti üçgeninde gerçekleştirilir. IV. Topluma hizmet, özerliği olan bir uygulamadır.

Topluma hizmet ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


I, II

II, III

I, II, III

II, III, IV

I, II, III, IV


Yanıt Açıklaması:

Topluma hizmet eğitimi, yapısı ve işleyişi ile gerek dünyada gerekse Türkiye’de genelde eğitim sistemlerinde özelde ise yükseköğretim sistemlerindeki öğretim programlarının bir öğesi olarak gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede kazanımlarıyla bireysel ve toplumsal yararı amaçlayan bir eğitim etkinliğidir. Bu anlamıyla değerlendirildiğinde toplum, devlet ve eğitim hizmeti üçgeninde gerçekleştirilir. Doğru cevap C şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum