Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #1245741

I. Yasama alanına etkileri. II. Yürütme alanına etkileri. III. Yargı alanına etkileri. IV. Kamu otoritesine etkileri. V. Toplumsal işlevlere etkileri.

Yukarıdakilerden hangileri, sivil toplum kuruluşlarının siyasal işlevlerini içeren etkilerdendir?


I, II, III

II, III, IV

III, IV, V

II, III, IV, V

I, II, III, IV, V


Yanıt Açıklaması:

Siyaset boyutunda sivil toplumun işlevlerini farklı gruplandırmak olanaklıdır. Nitekim sivil toplum siyaset etkileşimine genel olarak bakıldığında, sivil toplum kuruluşlarının bizzat iktidarın ele geçirilmesi için “aktif” siyasetten, mesleki kazanımları korumak ve geliştirmeye oradan da kendilerinin çıkarına bir yasanın çıkarılmasına değin çok değişik alanlarda siyasetin öğesi oldukları görülür. Sivil toplum kuruluşları; siyasal alanda etkilerini partiler üstü konumda göstermeye çalışan gruplar ile gevşek örgütlenme ile kamu siyasetini etkilemeye çalışan gruplar biçiminde iki grupta toplanabilir. İç içe geçmişliği olan bu etkilemelerden birincisi için üyelerin çıkarları için “lobi oluşturma” grupları da denilebilir. İkinci gruptakiler ise üyelerinin saygınlığı ya da zenginlik gibi niteliklerinden güç alarak baskı oluşturma işlevi yerine getiriler. Tüm bu örnekler açısından bakıldığında genelde yasama alanına etkileri, yürütme alanına etkileri, yargı alanını etkileri, siyasi partilere etkileri ve kamuoyuna etkileri gibi alt başlıklarında toplanabilir. Doğru cevap A şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum