Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #701033

Dini, bütün insan toplumlarında karşılaştığımız evrensel sosyal bir fenomen olarak tanımlayan kimdir?


Emile Durkheim

K. Davis

E. Norbeck

İbn Haldun

Peter L. Berger


Yanıt Açıklaması:

İbn Haldun’a göre insan tabiatı gereği sosyal bir varlıktır. Bu yüzden dini inanç ve din de tabiatı gereği toplumsal bir olgudur. K. Davis'e göre din, toplumda öyle evrensel, devamlı ve her şeye nüfuz eden bir olgudur ki eğer onu hakkıyla anlayamazsak toplumu da doğru kavrayamayız. E.Norbeck ise dinin kültürel olarak evrensel olduğunu söylemektedir. Emile Durkheim'in (1858-1957) belirttiği üzere din, bütün insan toplumlarında karşılaştığımız evrensel sosyal bir fenomendir.

Yorumlar
  • 0 Yorum